Verschil testen
Geeft inzicht in de acceptatie van een aangepaste receptuur
Verschiltest

Wat is een verschil test?

Een verschil test wordt gebruikt om te onderzoeken of een verschil waargenomen wordt tussen producten. Een veelgebruikte methode is de driehoekstest. 

 • Er worden drie monsters aangeboden waarvan twee gelijk aan elkaar zijn.
 • De deelnemer wordt gedwongen om één afwijkend product te kiezen
 • Op basis van statistische methode wordt bepaald of het verschil significant is tussen de producten

Verschil testen kunnen daarnaast in andere onderzoekvormen worden georganiseerd zoals:

 • 2 uit 5 testen (5 aanbiedingen waarvan 2 gelijk)
 • Duo-trio testen (een makkelijkere variant van de driehoekstest waarbij het huidige product wordt aangewezen)
 • Eenvoudige verschil test (deelnemer geeft aan of ze een verschil ervaren tussen 2 gelijke of ongelijke producten)
 • Referentie test (deelnemer start met de referent en krijgt vervolgens een ander product of hetzelfde product en moet aangeven of het ontvangen product verschilt van de referent).

Een verschil test kan o.a. worden toegepast bij:

 • het nagaan of een me-too product niet te onderscheiden is van het origineel
 • de smaak van het product gelijk moet blijven ondanks verplichte veranderingen in grondstof / ingrediënt
 • Meten van de kwaliteit van hetzelfde product met een verschillende leeftijd (houdbaarheid meting)


Waarom verschil testen?

Verschil testen geven inzicht in:

 • Meet de omvang van het verschil tussen producten (valt het op en op welke aspecten is er een verschil waargenomen?) 
 • Meet welk product de voorkeur heeft van de deelnemer
 • Geeft inzicht in de acceptatie van aangepaste recepturen (voor o.a. kosten besparingen en maatschappelijk verantwoord ondernemen)
 • Bouw kennis op om uw producten en merken te verbeteren en te laten groeien.
 • Loop niet het risico dat huidige gebruikers overstappen op andere producten

Onderzoek starten
Binnen één werkdag een offerte voor uw project

Nieuwsgierig geworden?

Wij adviseren u graag over uw project. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden!

Neem contact met mij op